O G I E Ń Anderson zercher…

O G I E Ń
Anderson zercher lifty i pauzowane ciągi P Ł O N Ą pośladki jak pochodnia

#mikrokoksy #mirkokoksy #silownia #fullborsukworkout